Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywała aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, po której zdała egzamin sędziowski. Uzyskała wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię.

Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z renomowanymi kancelariami, specjalizującymi się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych spółek oraz osób fizycznych. Prowadziła także działalność dydaktyczną wykładając między innymi prawo administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada duże doświadczenie w dziedzinie prowadzenia sporów sądowych przed sądami powszechnym i administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym, działając szybko i skutecznie na rzecz swoich Klientów.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie nieruchomości, doradzając oraz reprezentując Klientów w sądzie i przed innymi organami państwowymi, z najwyższą starannością i sumiennością wypełniając powierzoną jej funkcję pełnomocnika, a w sprawach karnych także obrońcy. Z sukcesami prowadzi również sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa medycznego, obejmujące postępowania związane z odpowiedzialnością lekarzy za błąd w sztuce lekarskiej.

Zajmuje się także prowadzeniem bieżącej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, obejmującej doradztwo prawne, negocjacje ugodowe oraz reprezentowanie Klientów zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym.